Analyze

Wszystko o domu

Reklama
Reklama
Dom

Badanie gruntu pod dom jednorodzinny

Mogłoby się zdawać, że większości inwestorów temat badań gruntowych prawie nie dotyczy – ich wyniki dołącza się do projektu budowlanego, który składamy do urzędu, ubiegając się o pozwolenie na budowę, tylko w razie potrzeby. O tym, czy ten element dokumentacji okaże się niezbędny, czy też nie, decyduje projektant konstrukcji budynku. Warto jednak zadbać o to, by projektant domu czy adaptacji projektu gotowego miał pełną wiedzę na temat warunków gruntowych na naszej działce. Taka ostrożność może nas ustrzec przed wieloma przykrymi niespodziankami, które dają o sobie znać dopiero po kilku latach użytkowania budynku.

O tym, jak szeroko zakrojonych badań będzie wymagać działka pod projektowany budynek, świadczy nadana mu przez projektantów kategoria geotechniczna – od pierwszej, najmniej wymagającej, po trzecią, która dotyczy budynków o szczególnym przeznaczeniu, rozbudowanej części podziemnej lub posadowionych na wyjątkowo trudnym terenie. Domy jednorodzinne na ogół zalicza się do pierwszej kategorii. Również dla nich przeprowadza się jednak niekiedy pełne badanie podłoża gruntowego i na tej podstawie sporządza plan geotechniczny. Od roku 2012 obowiązuje zasada, że dla każdego obiektu budowlanego, nawet stosunkowo prostego w konstrukcji,  trzeba przez rozpoczęciem budowy uzyskać tzw. opinię geotechniczną. Zarówno po opinię, jak i w sprawie badań gruntowych musimy zwrócić się do uprawnionego geologa, który zdał odpowiedni egzamin państwowy.

Najprostsze rozpoznanie geotechniczne, którego dokonuje sam projektant konstrukcji, sprowadza się do wykonania niewielkiego wykopu i sprawdzenia poziomu wód gruntowych. Wiele o tym, co kryje się pod ziemią, powiedzieć mogą również rosnące na terenie budowy i w pobliżu rośliny, a także stan sąsiednich budynków. W opinii znajdziemy z kolei dokładną informację o poziomie wody gruntowej, o warstwach gruntu na terenie działki i ich właściwościach, oszacowanie nośności podłoża, a także ogólne zalecenia co do projektu. Może się również zdarzyć, że pojawi się w niej zalecenie wykonania szczegółowych badań. Sformułowanie opinii wymaga wykonania kilku wierceń (co najmniej trzech) o głębokości około 4-5 metrów poniżej planowanego poziomu fundamentów. Jeśli okaże się, że jedna z warstw gruntu pod planowanym budynkiem zaliczana jest do gruntów niespoistych  (jak piasek czy żwir), wykonuje się dodatkowo badanie sondą – urządzeniem, za pomocą którego sprawdza się nośność gruntu poprzez jej wbijanie, wciskanie czy wwiercanie w grunt. Badania w terenie często dopełniają badania próbek przeprowadzane w specjalistycznym laboratorium, a także przegląd historycznej dokumentacji geologicznej.

Wiedza o tym, co kryje się pod powierzchnią naszej działki, ma bardzo duże znaczenie przy opracowaniu ostatecznego projektu. Pozwoli dobrać nie tylko odpowiednią głębokość posadowienia i rodzaj fundamentów, ale również pomoże we właściwym doborze hydroizolacji. Jeśli tej części przygotowań nie zaniedbamy, możemy być pewni, że nasz dom przetrwa w świetnej kondycji kilka kolejnych pokoleń.

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *