Analyze

Wszystko o domu

Reklama
Reklama
Dom Remont

Budowa bez tony odpadów?

Przeprowadzenie prac budowlanych w taki sposób, aby wygenerowanych zostało jak najmniej odpadów, to obecnie bardzo istotna z ekologicznego punktu widzenia kwestia. Tego rodzaju rezultaty można uzyskać na kilka sposobów, jednym z nich jest wykorzystanie do budowy materiałów pochodzących z recyklingu.

Dom z odpadów – czyli z czego?

Różnorodność wykorzystywanych w budownictwie materiałów jest ogromna. Odpady, które wykorzystuje się jako surowiec do elementów konstrukcyjnych, to najczęściej: guma, tworzywa sztuczne (plastikowe butelki, odpady styropianowe), stare tkaniny oraz szkło. Używa się również materiałów budowlanych, które pochodzą z rozbiórek starych budynków. Ta metoda jest obecnie powszechnie stosowana, ponieważ jest bardzo korzystna m. in. z ekonomicznego punktu widzenia.

Modernizacja przedsiębiorstwa a ekologia

Podejmując decyzję np. o rozbudowie przedsiębiorstwa i mając jednocześnie na uwadze troskę o środowisko naturalne, warto zwrócić się do firmy, która specjalizuje się we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań. Jedną z nich jest np. Stena recycling, specjalizująca się w utylizacji odpadów oraz wdrażania proekologicznych rozwiązań w organizacjach. Dzięki takiemu podejściu do kwestii modernizacji istnieje duża szansa na przeprowadzenie całego procesu w profesjonalny i ekologiczny sposób.

Budownictwo a troska o środowisko naturalne

Wznoszenie budynków zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju to obecnie bardzo istotny kierunek polityki wielu krajów. Coraz większy nacisk kładzie się na ponowne wykorzystywanie materiałów pochodzących z rozbiórek i więcej państw wprowadza regulacje prawne dotyczące zakazu składowania tego rodzaju odpadów na wysypiskach. Z kolei logistyka odzysku materiałów budowlanych skupia się przede wszystkim na kwestiach dotyczących uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu prac. W wielu przypadkach dochodzi na tym etapie do problemów, których rozwiązaniem okazuje się wywiezienie odpadów na wysypisko. Z tego względu regulacje prawne w kwestii bezodpadowego budownictwa są bardzo istotne. Ważne jest wygenerowanie zależności pomiędzy produkcją odpadów a dbałością o ich odpowiednią utylizację lub poddanie recyklingowi.

W Polsce w większości przypadków w dalszym ciągu dochodzi do sytuacji, w których odpady są usuwane w niewłaściwy sposób – poprzez spalanie lub porzucanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odpady budowlane zachowują użyteczność i mogą być wykorzystywane do produkcji innych dóbr (w tym ponownie materiałów budowlanych) lub energii. Dlatego bardzo ważne jest dążenie do zmiany tendencji – aby odpady budowlane zaczęły być traktowane jako źródło potencjalnych zysków, a nie surowców obciążających przedsiębiorstwa lub podmioty indywidualne.

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *