Analyze

Wszystko o domu

Reklama
Reklama
Nieruchomości Remont

Czym się różni opinia od ekspertyzy technicznej?

W branży budowlanej jedną z najważniejszych rzeczy jest ocena stanu technicznego budynku. Może ona mieć formę lub ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna według podstawowej definicji to nic innego jak ocena stanu budynku, która zostaje wystawiona na podstawie oględzin, a także poprzez dostępną dokumentację projektu. Ekspertyza techniczna to także ocena stanu domu. Przy jej przygotowywaniu bierze się pod uwagę wyliczenia wytrzymałości i badania fundamentów, ścian i różnych elementów, które mają wpływ na konstrukcję i elewację.

Kiedy potrzebujemy ekspertyzy technicznej?

O tym, jaką budynek powinien przejść ocenę, decyduje się w konkretnej sytuacji i w zależności od potrzeb. Opinia wydawana jest przez fachowca, który sprawdza obiekt budowlany. Opinia stawiana jest głównie poprzez doświadczenie fachowca. To sprawia, że taka opinia może być wątpliwa, bo nie opiera się na wynikach badań.

Ekspertyza techniczna to znacznie szersza ocena. W jej przypadku pod uwagę bierze się więcej elementów związanych z obiektywnymi badaniami materiałów, ale także pomiarów ugięć, możliwych przemieszczeń całej konstrukcji lub tylko poszczególnych elementów, a także innych obliczeń. Ocena postawiona w ekspertyzie jest więc szersza i głębsza. Jednocześnie jest droższa od opinii technicznej.

O tym, że budynek musi mieć przeprowadzoną kontrolę stanu technicznego stanowi prawo budowlane. Do przeprowadzenia takiej kontroli zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku. Przepisy regulują także, co dokładnie powinno być sprawdzane. Na przykład co pięć lat należy kontrolować instalację elektryczną czy piorunochronną, a co roku powinno się sprawdzać stan różnych instalacji, m.in. gazowej czy kanalizacyjnej.

Jakie inne dokumenty mogą być potrzebne podczas budowy?

Należy także dokonywać tzw. przeglądu roboczego, podczas którego określi się, jak instalacja i budynek są przygotowane na zmianę temperatury.

Warto także nadmienić, że ekspertyza techniczna jest niezwykle potrzebna do tego, żeby modernizować budynek czy zmieniać jego sposób użytkowania. Dlatego potrzebne są badania i udział fachowca. Opinię może wydać także technik lub inżynier. Wystarczy, że posiadają uprawnienia budowlane. Ekspertyzy dokonuje rzeczoznawca budowlany. Dostaje on specjalne uprawnienia od wojewody. Są oni zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych.

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *