Analyze

Wszystko o domu

Reklama
Reklama
Remont

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Wraz z rozwojem Unii Europejskiej i zmianami na arenie międzynarodowej w zakres zainteresowania urzędników z Brukseli zaczęły wchodzić nowe dziedziny życia. Jednym z obszarów, na które Unia kładzie dość duży nacisk w obecnych czasach, jest obniżenie zużycia energii oraz zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przekłada się to na przepisy, w tym również polskie ustawy i rozporządzenia.

Co prawo wymaga od naszych domów?

Budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej i to dlatego spora część reguł prawa dotyczy właśnie tych obiektów. Urzędnicy unijni opracowali cały system tworzenia charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o dokonanie pomiaru energii, w wyniku czego tworzony jest dokument nazwany świadectwem energetycznym. To w nim znajdują się najważniejsze informacje dotyczące takich cech, jak charakterystyka cieplna budynku czy elementy pasywnego ogrzewania oraz chłodzenia. Informacje te są niezwykle przydatne potencjalnym właścicielom i najemcom budynków, którzy mogą się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o kupnie bądź najmie. Świadectwa energetyczne zawierają ponadto informacje o tym, jakie działania podjąć, aby poprawić charakterystykę energetyczną budynku.

Kto wystawia świadectwa energetyczne?

Świadectwo energetyczne może sporządzić jedynie osoba, która spełnia pewne wymagania. Po pierwsze, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Po drugie, musi mieć ukończone co najmniej studia magisterskie lub studia inżynierskie na kierunku: architektura, budownictwo, energetyka, inżyniera środowiska lub pokrewne. Po trzecie, osoba taka nie może być karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu lub za przestępstwo skarbowe. Po czwarte, musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej lub instalacyjnej albo odbyć szkolenie i złożyć z pozytywnym rezultatem egzamin przed ministrem budownictwa. Przejście szkolenia i zdanie egzaminu może być zastąpione ukończeniem studiów podyplomowych, które trwają nie krócej niż rok i które odbywają się na kierunku: budownictwo, architektura, energetyka, inżynieria środowiska lub pokrewne w tematyce oceny energetycznej budynków oraz audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji.

Uzyskanie świadectwa energetycznego wiąże się więc z udaniem się do osoby lub podmiotu, który zatrudnia osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych. Koszty i czas potrzebny na wykonanie świadectwa ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę m.in. wielkość budynku. Do sporządzenia świadectwa energetycznego warto jednak podejść inaczej niż do kolejnego dokumentu potrzebnego podczas na przykład budowy domu. Świadectwo jest bowiem źródłem przydatnych dla wielu osób informacji o stanie budynku oraz wskazówek dotyczących ograniczenia zużycia energii.

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *