Analyze

Wszystko o domu

Reklama
Reklama
Nieruchomości

Przyszłość polskiego przemysłu

Świat zmienia się szybko. Z jednej strony zmiany determinuje rozwój nowych technologii, z drugiej – konieczność stopniowego odchodzenia od rozwiązań konwencjonalnych na rzecz ekologicznych. Coraz bardziej widoczny jest wpływ innowacji na rozwój każdej dziedziny naszego życia. Jaka przyszłość wobec tego czeka sektor przemysłowy w naszym kraju?

Reindustrializacja

Z pewnością polska gospodarka potrzebuje inwestycji by móc dorównać gospodarkom krajów Europy Zachodniej. Niestety zaniedbań całych dziesięcioleci nie da się nadrobić w kilka lat. Do tego, zdaniem niektórych ekspertów, w dobie upowszechniania technologii cyfrowych, sektor przemysłowy nieuchronnie zmierza w stronę automatyzacji i robotyzacji fabryk. Zjawisko to nazywane jest czwartą rewolucją przemysłową lub przemysłem 4,0 Nie jest ono lekceważone także przez polskich parlamentarzystów. Tym samym strategia reindustrializacji polskich przedsiębiorstw ma się stać nadrzędnym celem nowego modelu gospodarczego naszego kraju.Szacuje się, że w 2016 r. w Polsce wykorzystywano do produkcji 11 tys. robotów przemysłowych. Statystycznie wypadają 22 takie maszyny na 10 tys. pracowników. Nie jest to zbyt wiele zważywszy, że w Niemczech w tym samym czasie było ich 301, a w Japonii 305!

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

W grudniu 2018 r. sejm przyjął ustawę o powstaniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Głównym celem jej powołania jest wspieranie polskich przedsiębiorców przy wprowadzaniu nowoczesnych technologii. Będzie ona przekazywać wiedzę na temat innowacji, szkolić kadry i wspierać wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.Zdaniem rządu zmienić powinna się także kultura zarządzania, a także silniejsze powiązanie aktualnej sytuacji w zakładach pracy z programem wyższych uczelni, przede wszystkim technicznych, tak, aby firmom łatwiej było znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Działalność Fundacji w pierwszej kolejności ma polegać na podjęciu działań  w celu koordynacji i standaryzacji tzw. hubów czyli cyfrowych ośrodków innowacji (ang. Digital Innovation Hubs), które mają dysponować odpowiednią infrastrukturą technologiczną oraz zapewniać dostęp do wiedzy i technologii. Wsparcie Fundacji ma być nieodpłatne, ponieważ najważniejsze jest zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.

 

 

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *